על אודות

״צריף״ הוא כתב עת ספרותי הרואה אור בדפוס ובמהדורה דיגיטלית מאז 2014 מדי שנה במאי. הוא פתוח ליוצרים באשר הם, ומוקדש ליצירות בתחום הפרוזה, השירה, העיון היצירתי, לרבות יצירות חזותיות ולעיתים יצירות מוזיקליות.

מערכת כתב העת מורכבת מתלמידי המסלול, האחראים על כל שלבי הפקתו.
מטבע הדברים, המערכת מתחלפת עם התחלפות התלמידים במסלול. וזה כוחו של כתב העת, שכל גיליון טבוע בחותמם של עורכי ועורכות אותה שנה. תכלית כתב העת היא יצירת מסגרת שבה התלמידים נוטלים חלק בשיח הספרותי הכללי ומנסים להשפיע עליו. מדי שנה נפתחים דיוני המערכת בסקירת המגמות הנוכחיות בספרות מקומית ועולמית, ובשאלות על המגמות שהתלמידים רוצים להעניק להן ביטוי או שהם מבקשים לראות בהן שינוי.

התלמידים העורכים עושים את עבודתם בהתנדבות, בליווי מורי המסלול.
מקיץ 2020 גיליונות צריף רואים אור בצורה מקוונת באתר ייעודי שהפך לבימה המרכזית של כתב העת.